×
COOKIES
Prezeraním tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies. Spracovaniu cookies zabránite v nastaveniach internetového prehliadača alebo nezobrazovaním tejto stránky v internetovom prehliadači.
Creating solutions

Spoznávame soft-hyphen

V rámci sadzby pri písaní textov sa v jazyku HTML používa špeciálna entita (znak) určená na zalamovanie textu, ktorého názov je soft-hyphen. Použitie tohto znaku v texte je charakteristické tým, že takto modifikovaný text ma po operácii Copy / Paste pomlčky.
Tento jav vyžaduje dodatočnú operáciu pre odstránenie tohto znaku a zároveň znižuje komfort ak takýto text je určený pre vyhľadávanie napríklad v internetovom prehliadači Google v sekcii Address bar či vložení do textového editora. V takomto prípade je zväčša používateľ nútený odstrániť znak - manuálne. To neplatí, ak je takýto text vkladaný do elementov formulára. Výhodou znaku soft-hyphen je, že ak sa hľadá text v HTML dokumente napríklad prostredníctvom internetového prehliadača (Ctrl + F), tak znak - je ignorovaný. Používateľ síce hľadá súvislý text, no po vyhľadaní a skopírované bude text obsahovať aj znaky -. Zobrazenie, resp. spôsob spracovania tohto znaku v texte závisí od príslušnej aplikácie.
No ale dosť bolo teórie, ukážeme si to v praxi. Zápis soft-hyphen je možné vykonať viacerými spôsobmi. Medzi ne napríklad patria zápisy ­ alebo ­.
Príklad: Príklad zápisu znaku soft-hyphen.
1
<div>test&#173;test&#173;test</div>
V internetovom prehliadači bude zobrazený text test­test­test. Po skopírovaní tohto textu bude v schránke, resp. po vložení zobrazený text test-­test­-test. Spôsob zobrazenia vloženého textu nemusí byť vo všetkých aplikáciách rovnaký. Niektoré pomlčku nezobrazia. Vyhľadávanie reaguje na test­test­test a nie na test-­test­-test.

Záver

V rámci HTML sú aj ďalšie znaky, ktoré síce nie sú viditeľné, no po operácii Copy / Paste budú zobrazené. Medzi takéto znaky patria kontrolné znaky ASCII.


HTML,programovanie,soft-hyphen,shy,ASCII,kontrolný znak
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest